Enkeltkrog 1B er ekstra kraftig og tåler tung belastning.