Sikkerhed og service på lageret

Eftersyn af reoler og andet lagerinventar

Hvert år sker der mange ulykker på arbejdspladser landet over, som kunne være undgået. Det kan give alvorlige personskader såvel som skader på det resterende lager. Ulykkerne sker desværre som resultat af den ofte manglende vedligeholdelse og fordi, at sikkerheden ikke er optimeret.

De fleste ulykker kunne være blevet undgået, hvis virksomhederne overholdt de lovpligtige reoleftersyn, der er beskrevet i arbejdstilsynets §1109 samt DS/EN normer gældende for det danske marked.

Regulativerne i henhold til arbejdsmiljø lovgivningens §1109 er følgende:

1.2. Pallereoler skal fortløbende kontrolleres, hvad angår påkørselsskader, sikringer m.m., som kan påvirke pallereolens bæreevne.

1.3. Periodisk kontrol bør foretages mindst hver 12. måned og her skal pallereoler kontrolleres af en sagkyndig, så de til stadighed er i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

1.4. Ved flytning af bærelag (bærebjælker) eller anden ombygning kontrolleres det, at leverandørens anvisninger er blevet overholdt.

Man bør altid kontakte reolleverandøren, inden flytning af bærelag foretages.

Gældende DS/EN Normer for det danske marked

​DS/EN-15512: Indeholder principper og data for dimensionering og fremstilling af pallereolkomponenter herunder krav til sikkerhedsfaktorer.

DS/EN-15620: Specificerer tolerancer, deformationer og afstande i forbindelse med projektering, opstilling og brug af pallereoler med henblik på at give optimal sikkerhed i reolerne.

Normen omfatter alene pallereoler i enkelt dybde i forbindelse med brug af gaffeltruck eller stabler og eksempelvis ikke reoler til dybdestabling, gennemløb eller kranbetjening.

​DS/EN-15629: Omhandler krav til planlægning, specificering, projektering, dimensionering og montering af pallereoler.

DS/EN-15635: Omhandler anvendelse og vedligeholdelse af pallereoler herunder krav til mærkning SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629 og SS-EN 15635.​​

Daglig sikkerhed er vigtig

Når vi rådgiver omkring alt fra en pallereol til komplette lagerløsninger, tænker vi altid sikkerhed ind i processen. Det er vigtigt at tænke sikkerhed ind steder, hvor der er risiko for nedfaldne varer, som står pakket i høje reoler, som ligeledes kan risikere at styrte sammen. Vi har mere end 25 års erfaring med at sikkerhedsoptimere større såvel som mindre lagre. Vi fungerer som jeres sagkyndige, da vi har leveret jeres lagerløsning, hvorfor det også er os, der kommer og foretager det lovpligtige 12-måneders hovedeftersyn.

Vore erfarne sikkerhedskonsulenter har stor ekspertise indenfor sikkerhed på lageret, samt et gennemgående kendskab til diverse regler og lovkrav omkring sikkerhed. Vi kan være jeres virksomhed behjælpelig med at få optimeret lagerets sikkerhed, inden arbejdstilsynet kommer på besøg og evt. udsteder diverse påbud. Det er vores erfaring, at man med en serviceaftale med tilhørende rapport og godkendt insta-certifikat, slipper for mange unødige omkostninger i forbindelse med at overholde arbejdsmiljøreglerne.

Der er nogle ting, som I selv kan gøre for at højne sikkerheden på lageret. I kan sikre reolerne med truckværn og stigebensbeskytter for at mindske risikoen for en påkørsel. Desuden skal reolerne afmærkes med kapacitetsmærkninger. Derudover skal der opsættes nethylder over gangarealer for at mindske faren for nedfaldne emner, når I bevæger jer rundt på lageret.

Vi rådgiver om sikkerhed

Hvis I på noget tidspunkt er i tvivl om noget angående jeres lagerreoler eller automater, så skal I kontakte os. Vi rådgiver altid omkring sikkerheden både før, under og efter, at vi har leveret og monteret jeres nye lagerløsning. I må aldrig selv flytte på bærende bjælker eller reoler uden først at konsultere os.

Skal vi komme forbi og efterse jeres lagerløsning eller har I spørgsmål angående jeres lagerinventar eller reoler, kan I altid kontakte os på telefon: 46 18 69 69 eller e-mail: [email protected] – så vender vi tilbage hurtigst muligt.